Профилна снимка

Асоциация за свободен театърОфлайн

0 от 5
0 Ревюта
  • Артист

Представяне

Асоциация за свободен театър (АСТ) е сдружение на свободно практикуващи професионалисти, работещи в сферата на изпълнителските изкуства. Тя включва български неправителствени организации, творчески колективи, индивидуални артисти и други професионалисти в полето на сценичните изкуства. Асоциацията е учредена през 2009 г. от български режисьори, артисти, теоретици и автори. АСТ се представлява от председател с мандат от 3 години и седем-членен управителен съвет, които се избират на общо събрание, проведено в съответствие с нейния устав.