10 Декември 2023
19:00 ч
Камерна зала на Софийска опера и балет
Билети на касата на Софийска опера и балет
Безплатно
Концерт, Музика, Театър на сенките

МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ПО КОМПОЗИЦИЯ |

INTERNATIONAL COMPOSITION COMPETITION

 

Творчески проект „SYN(es)THESIS“ ще отбележи третото поредно издание на своя международен конкурс по композиция с концерт на финалистите, който ще се проведе на 10-ти декември от 19:00 ч. в Камерна зала на Софийска опера и балет. Като възприема идеята за общуване между различните изкуства, този форум има за цел да вдъхнови композиторите да се впуснат в пътешествие на иновации и артистични търсения.

Creative project „SYN(es)THESIS“ will mark the third consecutive edition of its international composition competition with a concert of the finalists, which will be held on December 10 at 7:00 p.m. in the Chamber Hall of the Sofia Opera and Ballet. Embracing the idea of communication between different arts, this forum aims to inspire composers to embark on a journey of innovation and artistic pursuit.

Предвид забележителния успех на предходните две издания, настоящото провеждане на конкурса е още по-завладяващо и вдъхновяващо: 70 композитори от 26 държави се състезават в две различни категории – музика върху живописна картина и музика, базирана на сцена в жанра на театъра на сенките. Втората категория представлява изцяло нов компонент, в който участва уникалната, по своя замисъл, трупа от незрящи актьори „Невиждан театър“ с ръководител проф. д-р Велимир Велев.

Given the remarkable success of the previous two editions, the current edition of the competition is even more fascinating and inspiring: 70 composers from 26 countries compete in two different categories – music on a painting and music based on a scene in the shadow theater genre. The second category is a completely new component, in which the unique, by its design, group of blind actors „Invisible Theater“ with the director Prof. Dr. Velimir Velev participates.

И този път концертната програма ще бъде придружена с прожекция на картините, вдъхновили музикалните композиции и ще бъде представена от ансамбъл от утвърдени наши изпълнители. По време на концерта на 10-ти декември ще бъдат обявени победителите от конкурса, чиито произведения са оценени от престижно жури, въз основа на тяхната оригиналност, артистични достойнства и техническа компетентност. Специална награда ще връчи и медийният партньор на събитието – Класик ФМ радио.

And this time, the concert program will be accompanied by a projection of the paintings that inspired the musical compositions and will be presented by an ensemble of established artists. During the December 10th concert, the winners of the competition will be announced, whose works have been judged by a prestigious jury based on their originality, artistic merit and technical competence. A special award will also be presented by the media partner of the event – Classic FM radio.

В сътрудничество с Националната художествена академия и проф. д-р Здравка Василева (консултант на проекта) през настоящата година ще бъде експонирана първата представителна изложба, придружена от конкурс за картина с творби на участници от всички проведени до момента събития на „SYN(es)THESIS“. Нейното откриване ще се състои на 2-ри декември от 12:00 ч. в Централното фоайе на Софийска опера и балет.

In cooperation with the National Academy of Arts and Prof. Dr. Zdravka Vasileva (project consultant), this year the first representative exhibition will be exhibited, accompanied by a painting competition with works by participants from all the events of „SYN(es)“ THESIS“. Its opening will take place on December 2 at 12:00 in the Central Foyer of Sofia Opera and Ballet.

Трети международния конкурс по композиция на проект „SYN(es)THESIS“ се реализира по идея на Къща музей „Панчо Владигеров“ в партньорство с Националната художествена академия, Софийска опера и балет, Класик ФМ радио и с финансовата подкрепа на Министерство на културата.

The third international composition competition of the project „SYN(es)THESIS“ is realized at the idea of the House Museum „Pancho Vladigerov“ in partnership with the National Academy of Arts, Sofia Opera and Ballet, Classic FM Radio and with the financial support of the Ministry of Culture.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]