17 Декември 2021
Пантомима, Театър

“БРЕХТОМИМА“
Вечер на класа
2 курс “Театър на Движението – ПМ”
худ. ръководител проф. д-р Велимир Велев
НАТФИЗ, сцена 601А

Гледай