26 Ноември 2023
19:00 ч
училище "Артис", бул. Андрей Ляпчев №72
Работилница

Гледай запис от излъчването

Проект

“Лаборатория за интеракция между човешкото тяло и алтернативни форми на дигитална реалност“

е иновативен образователен модул в областта на съвременното зрелищно изкуство, насочен към попълнването на евентуалните „празнини“ в образованието на съвременните артисти, по отношение на прилагането на новите технологии в областта на пърформативните изкуства, театъра на танца, движението и телесната експресия. Въпреки че творците в тази област сериозно експериментират с новите технологии, все още има нужда от по-дълбоко запознаване с новите тенденции, в хардуерно и софтуерно отношение.

Проектът цели повишаване на професионалните умения, потенциал и капацитет на творците по отношение на телесната изразност, запознавайки ги с иновативни подходи в дигиталните технологии.

В конкретика, обучението има задача да осигури лабораторна среда, предоставяйки достъп до нови технологични платформи и инструменти с цел придобиване и равиване на нови дигитални умения в областта на кулурата и сценичните движенчески изкуства.

  • запознаване със съвременни иновативни технологични концепции
  • физическо и дигитално присъствие в алтернативни дигитални реалности, като добавена, смесена и виртуална реалност.
  • Придобиване на нови дигитални умения в работа с хардуерни и софтуерни системи за сценично физическо-компютърно взеимодействие.

Обучението  включва работа със едни от най-успешните специалисти в областта и самоподготовка със супервизия, като методиката е отворена за евентуален творчески резултат, без той да е задължителен, за да се запази чисто изследователския фокус на работата.

В проекта участват свободни професионални артисти, студенти, професионални актьори, танцьори и изпълнители от Театър 03 и Софистик Живо.

Проектът е надграждане на цялостната линия на ВИА ТЕАТЪР в изследване, обучение и
развитие на нов тип творци, които са в крак с духа на времето, с промяната в съзнанието
на новия тип зрител, роден и израстнал с ICT.

 

НАЦИОНАЛЕН ФОНД „КУЛТУРА“ Програма „ТВОРЧЕСКО РАЗВИТИЕ ’22“ „Организатори“

проф. д-р Венелин Шурелов
Студенти, свободни артисти, актьори и танцьори от Театър 03 и Софистик Живо.