30 Март 2023
16:00 ч
Клуб "Журналист"
Конференция

Гледай

На 30.03.2023 г. в „Клуб на Журналиста“, ул. Граф Игнатиев №4, ет. 1, гр. София, от 16 часа се проведе информативна среща за представяне на платформата VIA Theatre.
„Виа театър“ (https://viatheatre.net/) е виртуална платформа и сцена за свободни артисти, работещи в областта на театъра, киното и интерактивните медии. Тя е и платформа за лекции, семинари творчески работилници, работа с университети и образователни заведения, свързани с изкуство и култура. „Виа театър“ е също така и платформа за работа с уязвими групи и разширяване на техния достъп до изкуство.

Срещата се излъчи и онлайн!

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по програма “Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации.

Национален фонд „Култура“

Велимир Велев